Over And Above
2020
Projekt:
Typografiskt experiment
Verktyg:
Adobe InDesign & Adobe Dimension
Med hjälp av bläcksvärta och ett enda typsnitt fick vi i uppdrag att skapa en typografisk broschyr för en konstutställning. Stjärnorna på framsidan refererar till ett av verken i utställningen och tar plats på pappret som ett illustrativt typografiskt element, medan brödtexten är noggrant utformad för läsbarhet och balans. 

Fler arbeten: